main_sl

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„WŁADCA JĘZYKÓW”

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z DOFINANSOWANIEM Z UNII EUROPEJSKIEJ

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne kursy języka niemieckiego w ramach projektu „WŁADCA JĘZYKÓW”!

  • Kurs na poziomie A1 – zajęcia w Szczecinie(ul. Mickiewicza 47)  odbywać się będą  we wtorki i czwartki w godz.16.30-18.45
  • Kurs na poziomie A2 – zajęcia w Szczecinie(ul. Mickiewicza 47)  odbywać się będą w soboty i niedziele w godz.10.00-12.15

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

– osoby w wieku 25 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach z obszaru województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

GRUPA DOCELOWA  to osoby w wieku 25 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz os.o niskich kwalifikacjach z obszaru województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

Rekrutacja będzie otwarta i obejmie całe Województwo zachodniopomorskie. Intensywna, ciągła kampania rekrutacyjna odbędzie się od IX.2022- do II.2023. Nabór na szkolenia językowe w proj. będzie prowadzony jednocześnie do kilku grup, co umożliwi podział na różne poziomy zaawansowania języka niemieckiego i dostosowanie wsparcia do potrzeb Uczestników projektu.

Więcej o rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA.

REKRUTACJA od IX.2022- do II.2023

Wartość projektu: 468 863,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 421 977,42 zł